OSGB Nedir?

OSGB ( Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ) işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarını karşılayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların ünvanıdır. Şirketler işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli ihtiyaçlarını yasal olarak Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi - OSGB üzerinden karşılayabilirler.

MEVZUATTA OSGB'LER

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yetkilendirilmiş bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi - OSGB olan Değişim OSGB, şirketinizin isg mevzuatından doğan yükümlülükleriniyerine getirir ve şirketinizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına karşı temsil eder. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin mevzuattaki yeri

NEDEN OSGB?

• Yasal anlamda yükümlülüklerinizin büyük bir kısmı DEĞİŞİM OSGB tarafından yerine getirilecektir.
• İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personeli istihdamından kaynaklanan kıdem ve ihbar tazminatı yükümlülüğünüz olmayacak.
• İSGB( İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi) kurmanız durumunda olması gereken 12 m²'den az olmamak kaydıyla bir muayene ve ilkyardım odası ile 8 m²'den az olmamak kaydıyla bir iş güvenliği uzmanı odası bulundurma zorunluluğunuz olmayacaktır.
• Olası bir hastalık veya özel sebepten dolayı, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının işe gelememesi durumunda, aynı niteliklere sahip bir personel zaman kaybı söz konusu olmadan görevi yürütecektir.

Değişim OSGB İstanbul Hizmet Bölgesi

OSGB'lerbulundukları il sınırlarında ve komşu illerde hizmet verebilirler. Değişim Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İstanbul Avrupa yakasında kurulmuştur. Bu sebeple, İstanbul il sınırları içinde ve çevre illerde hizmet veriyoruz.

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi

İş kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında işyerinin çalışan sayısı ve tehlike sınıfına uygun nitelik ve sürede iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi

İş kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında işyerinin çalışan sayısı ve tehlike sınıfına uygun sürede işyeri hekimi görevlendirilmesi.

Diğer Sağlık Personeli Görevlendirilmesi

İş kanunu ve ilgili mevzuata göre gerekli olduğunda diğer sağlık personeli görevlendirilmesi.

Risk Değerlendirme Çalışmaları

İşyerinizdeki tehlikelerin belirlenerek, bu tehlikelerin oluşturduğu risklerin tespit edilmesi ve bu risklerin mevzuata uygun şekilde mümkün olan en düşük seviyeye çekilme çalışmaları.

Acil Durum
Eylem Planı

Çalışanları, işyerini ve çevresini etkilemesi mümkün olan acil durumlardan doğacak zararları asgariye indirmek için oluşturulacak planlar ve çalışmalar bütünüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalışanları karşılaşabilecekleri mesleki riskler ve bu risklere karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmek, işyerinde güvenlik kültürü oluşmasına yardımcı olmak ve eğitim sonunda sertifikalandırma yapmak.
Şirketinizin Ait Olduğu Tehlike Sınıfı

Şirketinizin içinde bulunduğu tehlike sınıfını öğrenmek için SGK sicil numaranıza ihtiyacınız olacak. SGK sicil numaranızın 2.3.4. ve 5. rakamlarını aşağıdaki NACE kodları tablosundan bularak karşılık gelen tehlike sınıfını öğrenebilirsiniz. Orada belirtilen faaliyet alanının doğruluğundan emin olunuz. NACE KODLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Şirketiniz için Uzman ve Hekim Çalışma Süreleri Hesaplama

Türkiye'deki bütün şirketlerin ne zaman yasa kapsamına gireceği bilgisini Değişim OSGB - Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bloğundaki ilgili yazıdan öğrenebilirsin.

 • OSGB HİZMETLERİMİZ

 • İş Güvenliği Uzmanlığı
 • Risk Değerlendirmesi
 • İş Güvenliği Eğitimleri
 • İşyeri Hekimliği
 • Sağlık ve Güvenlik Planı
 • Acil Durum Planı
 • DEĞİŞİm OSGB BİLGİ

 • BİZE ULAŞIN

 • Değişim OSGB
  Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Cd A-8 Blok No 25 Esenler/İSTANBUL
  T. (212) 438 13 17
  E. info@degisimosgb.com.tr
 • MAİl LİSTESİNE KATILIN